Enerji yönetimi, esas itibariyle; yönetimsel (stratejik) ve teknik özellikler olarak, iki kısımda ele alınabilir. Kuruluşlarda, enerji verimliliğini iyileştirmek için kullanılabilecek, değişik araçlar, yöntemler ve yaklaşımlar söz konusudur.

Ancak 15 Haziran 2011’de yayımlanan ISO 50001 ve daha sonrası 21 Şubat 2013’de yayımlanan “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Kullanım İçin Kılavuz” ile bu yaklaşımlar ortak bir noktada buluşmuştur.

Bu standart, diğer yönetim sistemlerinde de uygulanan, Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al-düzelt (PÜKO) çevrimini esas almıştır ve sürekli iyileştirmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda standart, aşağıdaki altı önemli yapı taşlarından oluşmaktadır:

Enerji-Yonetimi-1

Enerji-Yonetimi-2

Enerji-Yonetimi-3

Enerji-Yonetimi-4