Üniversitemizde Farkındalık Eğitimleri Gerçekleştirildi

Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile sevgili öğrencilerimize yönelik, TS EN ISO 50001 farkındalık eğitimleri, 19,20,21,22 ve 23 Ekim 2015 tarihlerinde üniversitemizin değişik konferans salonlarında gerçekleştirildi. Eğitimler, üniversitemizin Enerji Yöneticisi Mak. Müh. Tuğrul Unutmaz, Dr. Hacer Şekerci ve Dr. Arif Hepbaşlı tarafından verildi. Eğitimlerde, aşağıdaki ana başlıklar ile belirtilen konular ele alındı.

 1. Üniversitemizin Isıtma/Soğutma Sistemi ve Enerji Kullanımı
 2. Ne Yapmaya Çalışıyoruz ?
 3. Bunu Neden Yapmaya Çalışıyoruz ?
 4. Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulmasıyla Bize Ne Tür Katkılar Sağlanacaktır ?
 5. Bu İşin Başını Kimler Çekiyor ve Kimler Yer Almalıdır ?
 6. Ne Tür Önemli Bilgiye İhtiyacınız Var ?
 7. Önemli Enerji Kullanımlarını Niçin Göz Önüne Almamız Gereklidir ?
 8. Eylemleriniz Niçin Önem Oluşturmaktadır ?
 9. Enerji Performansımızın İyileştirilmesiyle Ne Tür Yararlar Elde Edeceğiz ?
 10. Başarının Altın Anahtarı Olarak Farkındalık
 11. Bundan Sonra Neler Var ?
 12. TS EN ISO 50001 Uygulama Aşamaları Nelerdir ?
 13. Enerji Verimliliği Projeleri
 14. Sonuç

  Ayrıca, 20 Ekim 2015 tarihinde, Dr. Arif Hepbaşlı tarafından, üniversitemizin Sayın Senato üyelerine farkındalık semineri verildi. Burada, yukarıdaki program çerçevesinde ilave olarak üst yönetimin fonksiyonu ve yönetimi gözden geçirme sürecinin önemli aşamaları üzerinde duruldu.   Anılan farkındalık eğitimine, üniversitemizden 367 kişi katılmıştır.

farkindalik-egitimi-1 farkindalik-egitimi-2