1. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
  2. Enerji Kaynaklarinin ve Enerjinin Kullaniminda  Verimliliğin Artirilmasina Dair Yönetmelik (27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
  3. Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (09.06.2008 tarih ve 26901 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
  4. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (5.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
  5. Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (03.07.2012 tarih ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
  6. 2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili Genelge (13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)

 

Enerji Verimliliği ve Yönetimi ile ilgili diğer mevzuatlara T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sitesinden ulaşabilirsiniz.