Biz Yaşar Üniversitesi olarak, enerji yönetim sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, tüm faaliyet alanlarımızda, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz. Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için,

  • Tüm faaliyetlerimizde enerji ve su kullanımını azaltmaya,
  • Sürekli eğitim/seminerler düzenleyerek, üniversitemizde enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme kültürünü sürekli artırmaya,
  • Enerji tüketim hedeflerini belirleyip, sürekli izlemeye ve raporlamaya,
  • Enerji verimliliği iyileştirme alanlarını belirlemek için, enerji verimliliği tetkiklerini düzenli olarak yapmaya,
  • Enerji ve su kullanımıyla ilgili güncel mevzuatı takip etmeyi ve gereklerini yerine getirmeye,
  • Projelerin tasarım aşamalarında enerji performans iyileştirmelerini içermeye,
  • Enerji verimli ürünler ve hizmetleri satın almaya ve etkin olarak kullanmaya çaba göstereceğiz.