Topluluğumuzdan TS EN ISO 50001 Çalışmalarına Katkı

Topluluğumuz, 4 Kasım 2015 tarihinde akademik danışmanımız başkanlığında toplandı. Bu bağlamda, farkındalık eğitimi üzerinde duruldu ve topluluk üyelerinin üniversitemizde sürdürülen TS EN ISO 50001 çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayacakları görüşüldü. Ayrıca, toplumluluğumuza, üniversitemizdeki diğer bölümlerden üyelerin dahil edilmesinin önemi vurgulandı. Son olarak, her yılın Ocak ayının ikinci haftası, ülkemizde enerji verimliliği haftası olduğundan, Ocak 2016’da, üniversitemizde toplumluluğumuzun düzenleyeceği etkinlik hakkında ön bir görüşme yapıldı.

1