ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ

Üniversitemizde “Enerji Verimliliği ve Yönetimi Koordinasyon Kurulu (EVYKK)’nun oluşturulmasına yönelik ilk toplantı, 11 Aralık 2014 tarihinde (saat: 13.45-14.20), Genel Sekreterimiz Ender Duran’ın ofisinde yapılan, üniversitemizden Hacer Şekerci, Nurdan Yıldırım Özcan ve Arif Hepbaşlı ile Yaşar Holding’den Operasyonel Verimlilik Müdürü Necip Atılgan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Devamı